Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

یاغی

  • ۱۱۱۴

با درختان، مهربان تر باشیم!

  • ۱۱۲۵

برآمدن خورشید در کنار قرص ماه، قطب شمال.

  • ۱۰۸۵

Sunrise and Supermoon ( perigee ) over the North Pole

آب گرفتگی اخیر در کشور اتریش

  • ۱۱۴۸

بدون شرح!

این دیگه از کجا پیداش شد؟!!

  • ۸۴۴

روی عکس کلیک کنید تا ....

سگ گله

  • ۱۲۰۱

یک سگ گله در نزدیکی پایتخت غنا، شبی را برای نگهداری از یک نوزادی که توسط پدر و مادرش در زیر یک پل رها شده بود گذراند.
مقامهای غنا می گویند باز نگشتن این سگ به مزرعه، باعث شد صاحبان وی در جستجوی او برآیند و تمام شب مزارع و بیشه های اطراف را زیر پا بگذارند.
ساعتها بعد از ناپدید شدن این سگ، صاحبانش او را در زیر پلی در نزدیکی مزرعه یافتند، در حالی که مشغول مواظبت از نوزادی بود که حتی بند نافش هنوز قطع نشده بود.
تصویر فوق مربوط به آن سگ و نوزاد می باشد.

خانه چروک خورده، لهستان

  • ۱۲۷۰

دستورالعمل استفاده از مغز!

  • ۱۰۳۳

نتیجه 5 ساعت عکسبرداری از پرواز هواپیماها

  • ۱۰۷۳

جزیره سوکوترا ، یمن.

  • ۱۳۲۱

این منطقه را به عنوان یکی از عجیب ترین نقاط زمین می شناسند. منطقه جزایر سوکوترا از چهار جزیره که دوتای آن ها سنگی هستند تشکیل شده است.

بر طبق گفته یونسکو 37 درصد از 825 گونه گیاهی، 90 درصد از خزندگان و 95 درصد از گونه های حلزون این منطقه در هیچ جای دنیا وجود ندارد. گونه های عجیب گیاهی در این منطقه بسیار زیاد هستند. از بین این گونه ها می توان به درختان خون اژدها، رزهای صحرایی و غیره اشاره کرد.

در زیر دو نمونه از گیاهان عجیب این جزیره را ملاحظه می کنید: