Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

ITech


 در خیلی از سایت ها، انبوهی از کتابها و مقالات انگلیسی و فارسی برای دانلود کردن وجود دارند که کمتر کسی وقت می کند تا آنها را مطالعه کند و یا اینکه برای خانواده صنعت ساختمان ایران، خیلی کاربردی نیستند.

بخش ITech این تارنما بنا دارد تا موارد کاربردی و کلیدی که با سهولت بیشتری می توانند مورد استفاده مهندسان قرار گیرند را ارائه نماید.

لیست کامل این مطالب را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:

http://shoma5.ir/page/ITech