نظر شما

مکانی برای گفتگو، اظهار نظر و تبادل اطلاعات افراد خانواده صنعت ساختمان

نظر شما

مکانی برای گفتگو، اظهار نظر و تبادل اطلاعات افراد خانواده صنعت ساختمان

نظر شما

درباره : هدف اولیه از ایجاد این تارنما، اطلاع رسانی صحیح و مستند از عملکرد هیئت مدیره دوره پنجم سازمان نظام مهندسی استان اصفهان(91-88) بود که سعی شد
با ارائه مدارک مستند و اطلاعات صحیح به خوانندگان، زمینه قضاوت صحیح و منصفانه برای آنان در این مورد فراهم شود.
این تارنما در حال حاضر بستر مناسبی را برای گفتگوی مهندسان در زمینه مسائل اجتماعی، حرفه ای و رشته ای(مربوط به صنعت ساختمان) فراهم نموده و علاوه بر این سعی دارد تا اطلاعات و دست افزارهای سودمند را در اختیار آنان قرار دهد.

آخرین نظرات

 در خیلی از سایتها، انبوهی از کتابها و مقالات انگلیسی و فارسی برای دانلود کردن وجود دارند که کمتر کسی وقت می کند تا آنها را مطالعه کند و یا اینکه برای خانواده صنعت ساختمان ایران، خیلی کاربردی نیستند.

بخش ITech این تارنما بنا دارد تا موارد کاربردی و کلیدی که با سهولت بیشتری می توانند مورد استفاده مهندسان قرار گیرند را ارائه نماید.

لیست کامل این مطالب را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:

http://shoma5.ir/category/ITech(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)/