Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

هنر بازیافت به زیباترین روش

  • ۱۵۰۴

هنر بازیافت به زیباترین روش.
الیسا نارانجا، هنرمند آرژانتینی، اثر فوق را با موس و سایر اجزای وسایل الکتریکی مستعمل خلق کرده است.
این اثر، تصویر یکی از قهرمانان فیلم مشهور جنگ ستارگان است.
Recycling at its Finest: 


Elisa Naranja is a multi-media artist living in Buenos Aires. She uses everyday objects to create amazing pieces of art. In Elisa’s world, nothing goes to waste. Take, for example, this Darth Vader creation. Elisa used a computer mouse, a Gameboy, and a variety of other electronic objects to recreate Star Wars’ iconic villain. 
Let's see what else this image contains...what other items do you see in the picture? 

10000 بالن

  • ۱۲۰۶

10000 بالن.

گالری اصلی موزه اسکاتلند، فستیوال بین المللی علوم ادینبورگ، سال 2013 میلادی.

آپارتمانی در پاریس

  • ۱۲۰۳

آپارتمانی در پاریس - توسط دفتر افیس و همکاران.

.Basket Apartments, Paris by OFIS Architects

ساختن ابر در اتاق

  • ۱۴۳۲

یک هنرمند دانمارکی، با استفاده از دستگاه مه ساز، با تنظیم رطوبت و دمای داخل اتاق توانسته ابر واقعی ایجاد کند.

Dutch artist Berndnaut Smilde makes real clouds form inside of empty rooms! He uses a fog machine and carefully adjusts the temperature and humidity to produce clouds just long enough to photograph.
http://www.berndnaut.nl/works.htm

آغاز یک درخت

  • ۱۲۲۸

ده فرمان لیمن

  • ۱۲۶۸

1. Prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble, but it is a "steering wheel", that directs the right path throughout.

دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

 

 

2. Know why a Car's WINDSHIELD is so large & the Rear view Mirror is so small? Because our PAST is not as important as our FUTURE. So, Look Ahead and Move on.

 

می دونی چرا شیشه جلوی ماشین انقدر بزرگه ولی آینه عقب انقدر کوچیکه؟ چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده.

 

 

3. Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to burn, but it takes years to write.

دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه.

 

 

4. All things in life are temporary. If going well enjoy it, they will not last forever. If going wrong don't worry, they can't last long either.

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت. اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت.

 

 

5. Old Friends are Gold! New Friends are Diamond! If you get a Diamond, don't forget the Gold! Because to hold a Diamond, you always need a Base of Gold!

دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.

 

 

6. Often when we lose hope and think this is the end, GOD smiles from above and says, "Relax, sweetheart, it's just a bend, not the end!

اغلب وقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این آخر خطه ، خدا از بالا بهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم ، این فقط یک پیچه نه پایان.

 

 

7. When GOD solves your problems, you have Faith in HIS abilities; when GOD doesn't solve your problems HE has Faith in your abilities.

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره.

 

 

8. A blind person asked St. Anthony: "Can there be anything worse than losing eye sight?" He replied: "Yes, losing your vision!"

شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه؟ او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت.

blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you.

وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و بعضی و قتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است.

            

10. WORRYING does not take away tomorrow's Trouble, it takes away today's PEACE.

.نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند

تنها راز موفقیت، دوام آوردن است.

  • ۲۱۹۶

همیشه راهی وجود دارد ...

  • ۱۵۰۳

شیر بالدار، تمدن آشور باستان.

  • ۲۴۱۵

نقاشی هنری

  • ۱۲۲۷