Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

نقشه ایران با کیفیت بالا و قابلیت زوم

  • ۵۹۶۹۰

 این نقشه ازنوع PDF هست و وقتی روی آن زوم شود، جزئیات به خوبی قابل دید است.

چون نقشه از نوع وکتوری است حتی با بزرگترین ابعاد و زوم نیز قابلیت چاپ با کیفیت را دارا می باشد.

   دانلود: