Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

ماموریت اصلی سازمان نظام مهندسی، توسعه مهندسی در کشور است.

  • ۱۶۴۷

مراسم تودیع و معارفه اعضای شورای مرکزی دوره پنجم و دوره ششم توسط وزیر راه وشهر سازی روز گذشته (دوشنبه) در وزارت راه وشهر سازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، وزیر راه وشهر سازی در این جلسه سازمان نظام مهندسی را به عنوان بزرگترین و عمومی ترین سازمان مردم نهاد نام برد وگفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سابقه دیرینه ای برخوردار است که هم پیش از انقلاب تحت عنوان سازمان نظام معماری و هم پس از انقلاب به عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فعالیت داشته و دارد.
عباس آخوندی در ادامه افزود: ابتدا باید از بنیان گذاران این سازمان به ویژه مرحوم سراج الدین کازرونی که در تدوین پیش نویس قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان کشور نقش بسیار مهمی را داشتند، یاد کنیم و همچنین از پیشکسوتانی مانند مهندس زنگنه که نقش بسزایی در حوزه مهندسی کشور ایفا کرده اند، تقدیر وتشکر نماییم.
وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور الگویی برای سایر سازمان های مهندسی کشور است، عنوان کرد: این سازمان به عنوان الگوی سازمان های حرفه ای مهندسی عمل می کند و بقیه سازمان ها نیز به تبعیت از آن، بعد از این سازمان تاسیس و تشکیل شده اند.
وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با اینکه در عمل دو سازمان موازی با هم در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بزرگترین مساله ای که ما در حوزه مهندسی ساختمان با آن مواجه هستیم، این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و نظام فنی واجرایی به صورت موازی با هم عمل می کنند واین امر موجب کاهش کارآیی و فرو کاستن از ظرفیتی است که در این سازمان وجود دارد.