Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

فضاهای صنعتی

  • ۱۷۴۵

نام کتاب: فضاهای صنعتی
(Industrial Spaces)
موضوع: کتاب به معرفی طرحهای شاخص ارائه شده برای کارخانجات در نقاط مختلف دنیا می پردازد.
قابل استفاده برای: مهندسان آرشیتکت،مهندسان طراح داخلی و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2006 میلادی
حجم فایل: 27.1 مگابایت
دانلود: 

طراحی و طبیعت III

  • ۱۴۷۰

نام کتاب: طراحی و طبیعت III
(Design and Nature III)
قابل استفاده برای: مهندسان رشته های مختلف و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2006 میلادی
حجم فایل: 9.3 مگابایت
دانلود: 

معرفی پروژه های گروه معماری BIG

  • ۳۲۸۵

نام کتاب: معرفی پروژه های گروه معماری BIG
(Bjarke Ingels Group(BIG) Projects 2001-2010)
قابل استفاده برای: مهندسان آرشیتکت،مهندسان طراح داخلی و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2011 میلادی
حجم فایل: 29.8 مگابایت
دانلود: 

شکل و نیروها(در ساختمان)

  • ۱۶۱۳

نام کتاب: شکل و نیروها(در ساختمان)
(Form And Forces)
موضوع: کتابی بسیار آموزنده است که به صورت مفهومی، طریقه باربری شکلهای مختلف سازه ای را آموزش می دهد.
قابل استفاده برای: مهندسان سازه، مهندسان آرشیتکت و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2010 میلادی
حجم فایل: 60.2 مگابایت
دانلود: 

سازه در شکل معماری

  • ۱۷۴۷

نام کتاب: سازه در شکل معماری
(Structure as Architecture)
موضوع: کتاب به معرفی سازه های زیبایی که در پروژه های شاخص به صورت نمایان و به صورت قسمتی از جلوه معماری به کار برده شده اند می پردازد.
قابل استفاده برای: مهندسان سازه، مهندسان آرشیتکت،مهندسان طراح داخلی و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2014 میلادی
حجم فایل: 28.2 مگابایت
دانلود: 

طراحی موزه

  • ۱۴۲۲

نام کتاب: طراحی موزه
(Museum Display Design)
موضوع: کتاب به معرفی طرحهای شاخص ارائه شده برای موزه ها در نقاط مختلف دنیا می پردازد.
قابل استفاده برای: مهندسان آرشیتکت،مهندسان طراح داخلی و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2012 میلادی
حجم فایل: 26.7 مگابایت
دانلود: 

معماری بیمارستان

  • ۱۵۳۲

نام کتاب: معماری بیمارستان
(HOSPITALS)
موضوع: کتاب به معرفی طرحهای شاخص ارائه شده برای بیمارستانها در نقاط مختلف دنیا می پردازد.
قابل استفاده برای: مهندسان آرشیتکت،مهندسان طراح داخلی و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2011 میلادی
حجم فایل: 38.4 مگابایت
دانلود: 

فضای معماری داخلی

  • ۱۶۲۱

نام کتاب: فضای معماری داخلی (از سری کتابهای AD)
(AD: Interior Atmospheres)
قابل استفاده برای: مهندسان آرشیتکت،مهندسان طراح داخلی و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2008 میلادی
حجم فایل: 44.5 مگابایت
دانلود: 

هندبوک بین المللی مهندسی پل

  • ۱۴۰۴

نام کتاب: هندبوک بین المللی مهندسی پل
(Handbook of International Bridge Engineering)
موضوع: کتابی است در 1362 برگه که به معرفی پلهای مشهور ساخته شده در کشورهای مختلف دنیا می پردازد.
این کتاب بیشتر جنبه مفهومی دارد و در آن کمتر به مبانی محاسباتی پرداخته شده است.
قابل استفاده برای: مهندسان آرشیتکت، مهندسان عمران، مهندسان پل و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2014 میلادی
حجم فایل: 75.3 مگابایت(با فرمت فشرده rar)
دانلود: 

مهندسی آب پایدار

  • ۱۶۳۹

نام کتاب: مهندسی آب پایدار 
(Sustainable Water Engineering)
قابل استفاده برای: مهندسان محیط زیست، مهندسان آب و سایر افراد علاقه مند
سال انتشار: 2014 میلادی
حجم فایل: 7 مگابایت
دانلود: