نظر شما

مکانی برای گفتگو، اظهار نظر و تبادل اطلاعات افراد خانواده صنعت ساختمان

نظر شما

مکانی برای گفتگو، اظهار نظر و تبادل اطلاعات افراد خانواده صنعت ساختمان

نظر شما

درباره : هدف اولیه از ایجاد این تارنما، اطلاع رسانی صحیح و مستند از عملکرد هیئت مدیره دوره پنجم سازمان نظام مهندسی استان اصفهان(91-88) بود که سعی شد
با ارائه مدارک مستند و اطلاعات صحیح به خوانندگان، زمینه قضاوت صحیح و منصفانه برای آنان در این مورد فراهم شود.
این تارنما در حال حاضر بستر مناسبی را برای گفتگوی مهندسان در زمینه مسائل اجتماعی، حرفه ای و رشته ای(مربوط به صنعت ساختمان) فراهم نموده و علاوه بر این سعی دارد تا اطلاعات و دست افزارهای سودمند را در اختیار آنان قرار دهد.

آخرین نظرات

ایشان، جناب آقای دلال محترم(دلال مهر و کوپن مهندسی) هستند که با بازوان قوی شده از خوردن اسفناج(اسفناج؟! واقعاً اسفناج خورده که اینقدر قوی و کلفت شده؟) و با رضایت خاطر مشغول پیاده روی به سوی منزل می باشند.

در حال حاضر دلالانی وجود دارند که متوسط درآمد سالیانه آنها از خرید و فروش کوپن مهندسان، به 150 میلیون تومان در سال می رسد!

آیا این موضوع برایتان غیر قابل باور است؟ 

ولی متاسفانه مجبور به باور این حقیقت هستیم.

اشخاصی مانند فرد بالا را می شناسیم که با درآمد حاصله از خرید و فروش سهمیه مهندسان مشغول ساختمان سازیهای بلند مرتبه هستند.

اشخاصی را می شناسیم که با این درآمد، یکی دو ماه از سال را در کشورهای خارجی می گذرانند.

ولی این دلالها، خود محصول سیستم فعلی خدمات مهندسی هستند و مهره اصلی نیستند.

سلسله نوشتارهایی که در ادامه در مورد این موضوع ارائه خواهند شد، با تکیه بر حضور سه ساله نگارنده در هیئت مدیره نظام مهندسی استان اصفهان و مشارکت زیادی که در جلسات با عناوین مختلف داشته، و با استفاده از نقدها و مقالات ارزشمند نوشته شده توسط خبرگان و پیش کسوتان صنعت ساختمان کشور و نیز مطالعه روندهای موجود در سایر کشورها تهیه شده و با یک دید خیرخواهانه بنا دارد تا توجه قانونگذاران و متولیان صنعت ساختمان را به عوارض متعددی که در سیستم فعلی خدمات مهندسی وجود دارد، جلب نماید و در ادامه، راهکارهای جایگزین و اصلاحی را ارائه نماید.

علاقه مندان می توانند کلیه این نوشتارها را در آدرس زیر در تارنما دنبال کنند:

http://shoma5.ir/category/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C/